Her finder du oplysninger om Ejerforeningen Havnestaden

E/F Bryggens Huse er tvunget medlem af Grundejerforeningen Havnestaden som driver og passer et stort rekreativt område på Bryggen.

Bryggens Huse har derfor en økonomisk forpligtigelse til at bidrage til vedligehold, renoveringer, affald, etc.

Derudover betaler vi hvert år et afdrag på Bryggebroen, som ejes i samarbejde med Københavns Kommune.