Oplysninger om Parkeringslauget.

Har du en parkeringsplads, kan du på nedennævnte side finde nogle faktuelle oplysninger omkring vedtægter, regnskaber, bestilling af licenser, fjernbetjening lignende.

Parkeringslauget er en selvstændig forening, hvor man er medlem når man ejer en parkeringsplads, i enten kælderen eller på terræn i Bryggens Huse.

Parkeringslauget har en selvstændig bestyrelse og er medlem af Ejerforeningen Bryggens Huse.