Affaldshåndtering

Oplysninger omkring håndtering af affald.

I ejendommen er der skakter til skrald til restaffald af dagrenovation.
Dagrenovation i max 15 ltr. poser, som er lukket med knude eller snor. Pizzabakker skal rives i små stykker for ikke at tilstoppe skakten. Alternativt renses bakker for madrester og afleveres i genbrugsområdet.

Genbrugsområdet finder du for enden af parkeringspladsen ved nr. 2-4. Her kan du aflevere det meste affald såsom pap, batterier, hård/blød plast, glas, metal/dåser, flasker m.m.

Du kan via kommunens hjemmeside læse mere om hvor du finder den nærmeste genbrugsstation.

Yderligere oplysninger kan findes på Københavns kommunens hjemmeside.