Vedligeholdelse, fejl og mangler

Som ejer har man selv ansvaret for vedligeholdelse og udbedringer af fejl og mangler i lejligheden. Der er dog bygningsdele og installationer som er fælles og derfor hører ind under ejerforeningen. Fejl og mangler på fællesinstallationer skal indrapporteres til viceværten. Hvis man selv bestiller udbedring af disse installationer er det på egen regning.

Som udgangspunkt er alt hvad man kan komme til i lejligheden ejerens eget ansvar. Årsagen til dette er at vi som ejerforening ikke har adgang til at kunne efterse og vedligeholde konstruktioner og installationer inde i den enkelte lejlighed.

Dvs. at man selv skal vedligeholde vægge, gulve, døre og vinduer, såvel som el, varme og sanitære installationer inklusiv afløb fra bad og håndvaske.

Ejerforeningen har ansvaret for vand- og varmerør til og med målerne i lejlighedens teknikskab. En tommelfingerregel er: lodrette rør hører ind under ejerforeningen og vandrette rør er den enkelte ejeres eget ansvar. For elkabler er det til HPFI relæet, selve relæet, og kabelføringen derefter er ejerens eget ansvar.

For ventilationen har ejeren pligt til at renholde udsugningsventiler og emhætte filter. Selve emhætten er en del af ejerforeningens samlede ventilationssystem og derfor hørere denne til ejerforeningen og må ikke udskiftes af ejeren selv. Vedligeholdelsen er dog den enkelte ejeres ansvar.
Skjulte installationer, dvs. installationer som man ikke kan komme til uden brug af værktøj er hørere ind under ejerforeningen.