Fejl på ejendommen.

På den udvendige vedligeholdelse har vi de samme regler som på indvendig vedligeholdelse. Har ejeren direkte adgang, er det ejeren selv der har vedligeholdelsespligten. Dvs. ejeren f.eks. selv skal sørge for vedligeholde af altan gulve, døre, vinduer, afløb, osv.

Ejerforeningen har ansvaret for nedløbsrør, den udvendige del af altanerne og selve facaden. Dette inkluderer ikke vinduespudsning som den enkelte ejer selv må sørge for.

Selv om den enkelte ejer har vedligeholdelsespligten så har ejerforeningen ansvaret for eventuelt udskiftning af udvendige døre og vinduer såvel som hoveddøren. Der er dog en undtagelse til hoveddøren. Hvis der er installeret en sikkerhedsdør, der på forhånd er blevet godkendt af ejerforeningen, er det ejeren selv der har det fulde ansvar.

En anden undtagelse er dørtelefonanlægget. En fejl på dette i en enkelt lejlighed kan medføre at hele anlægget i opgangen vil være ude af drift. Derfor har bestyrelsen vedtaget at denne tekniske installations undtagelsesvis hører ind under ejerforeningen.

Den enkelte ejer har dog forsat vedligeholdelsespligten på selve telefonen.

I gården sørger viceværten for klipning af hæk; alt andet vedligeholdelse af de små gårdhaver, tilhørende de enkelte lejligheder, på falder ejeren.