Parkeringstilladelser

Parkeringslauget har indgået aftale med City Parkeringsservice om regulering af området.

Husk du skal have synlig parkeringslicens i forruden på bilen! ellers risikerer du at få en parkeringsafgift.

Vær opmærksom på at få tilladelsen med når du skifter bil eller bilen får ny forrude.

Måtte du få brug for en ny eller ekstra parkeringslicens kan du rette henvendelse til Cobblestone - Steffan Hansen med oplysning om p-pladsnr. som efterfølgende sørger for bestilling hos City Parkeringsservice.

Udgiften afholdes af p-plads haveren. Bemærk at det er p-pladsejerens ansvar at sørge for behørig p-licens.

Bemærk at evt. kontrolafgifter er parkeringslauget, ejerforeningen som administrator uvedkommende