Salg af parkeringsplads

Ønsker du at sælge din parkeringsplads, og du ikke har en køber, kan du ved henvendelse til formanden Per Dahlin, få sat den til salg på hjemmesiden.

Det gøres normalt med en auktion, hvor højeste bud accepteres, dog skal du dels være opmærksom på paragraf 8 i vores vedtægter, hvis du vælger at sælge til andre end ejere af lejligheder i Bryggens Huse, og dels er følgende auktionsregler gældende:

Auktion Regler for Bryggens Huse Parkeringslaug.

§1. Sælger er forpligtet til at sælge auktionsgenstanden til køber, der opnåede højeste bud på auktionen til den højest opnåede pris, medmindre sælger betinger sig en mindstepris for den udbudte auktionsgenstand.

Stk. 2. Sælger er ikke forpligtet af højest opnåede bud, såfremt sælger har udbudt genstanden til auktion uden mindstepris.

§2. Parkeringslaugets auktionssystem kan kun benyttes en gang per genstand, såfremt der bydes på den udbudte genstand under auktionen.

Stk. 2. Auktionnen kan forlænges med ca. 1 dag hvis en af bud giverne skriftligt, via parkeringslaugets web forum eller via e-mail til parkeringslaugets bestyrelse, tilkendegiver dette ønske. Den skriftlige tilkendegivelse skal være parkeringslauget i hænde inden for 24 timer af budrundens afslutning.

Stk. 3. Ved auktionsforlængelse vil mindsteprisen være angivet til det højeste opnåede bud + 2%

Stk. 4. En auktionsforlængelse kan yderligere forlænges i henhold til §2. stk. 2 og 3; dog vil procentsatsen for mindsteprisen som auktionen starter med, blive fordoblet for hver auktionsforlængelse.

§3. Bydes der ikke på den udbudte genstand, er det ejerforeningens bestyrelse der beslutter, om sælger kan benytte auktionssystemet igen til samme genstand.

§4. Ejerforeningen stiller auktionssystemet på parkeringslaugets forum til rådighed uden ansvar. Såfremt ejerforeningen afholder en auktion på parkeringslaugets forum, formidler parkeringslauget til sælger udelukkende information om beløbet for højest opnåede bud, samt kontaktinformationer på den pågældende køber. Parkeringslauget informerer samtidig køber med højeste bud om størrelsen af det endelige bud samt om, at sælger har modtaget dette bud sammen med købers kontaktinformation. Parrkeringslauget har herudover ingen forpligtelser i forbindelse med auktionen.

Stk. 2. Tvister imellem sælger og køber er udelukkende et mellemværende imellem de to parter.

HUSK at få overdraget fjernbetjening, og licens samt gæstelicens til din parkeringsplads.